Naši dopravci činnost nepozastavili. Jsme tedy schopni vaši objednávku vyřídit! Přeji pevné zdraví, držte se.

Reklamace

Kontrola zboží

Zákazník je při převzetí povinen zkontrolovat dodané zboží, zda není viditelně poškozené nebo poničené. V případě poškození zásilky není zákazník povinen dodávku převzít, v tom případě musí neprodleně kontaktovat prodejce Cyklomalina.cz (tel. 724 020 135) o nepřevzetí zásilky.

Převzetí zboží a souhlas se záručními podmínkami stvrzuje zákazník podpisem prodejního dokladu nebo dodacího listu v případě, kdy je zásilka doručena smluvním přepravcem.

V případě, že zákazník zboží převezme, ale zjistí jakýkoliv nesrovnalosti, mezi fakturou a skutečně dodaným zbožím nebo se zásilkou fakturu neobdržel, je povinen neprodleně informovat Cyklomalina.cz o této skutečnosti. V případě, že tak neučiní, nebude jeho pozdější reklamace uznána.

Přijetí zboží na reklamaci

Na reklamaci bude přijato pouze kompletní zboží či daný díl s průvodní dokumentací dle telefonické nebo písemné dohody info@cyklomalina.cz s kontaktní osobou firmy Cyklomalina. Reklamace zboží zakoupeného v internetovém obchodě www.cyklomalina.cz může být uplatněna pouze na adrese dle fakturačních údajů.

Postup reklamace

  • Kontaktujte nás telefonicky nebo mailem (tel.: 724 020 135, mail: info@cyklomalina.cz)

  • Pokud chcete reklamovat zboží koupené v internetovém obchodě Cyklomalina.cz, pošlete nebo jiným způsobem doručte zboží spolu s kopií dokladu o koupi (fakturou) a podrobným popisem závady na adresu firmy.

  • Zboží je nutné zasílat v originálním obalu nebo vyhovujícím přepravním obalu, protože dodavatel neručí za případné mechanické poškození před přijetím zboží.

  • Dále je zákazník povinen předložit reklamované zboží vyčištěné, vysušené, zbavené všech nečistot a hygienicky nezávadné.

  • Prodejce je oprávněn odmítnout převzít k reklamačnímu řízení zboží, které nebude splňovat výše uvedené zásady obecné hygieny.

Vrácení zboží

Objednáváte-li jako soukromá osoba (tedy nikoliv na firmu), máte v souladu se zákonem č. 367/2000 možnost odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. U firem vzájemnou dohodou.

Pokud se k tomu rozhodnete, prosíme kontaktujte nás nejprve nejlépe telefonicky (724 020 135) nebo e-mailem (info@cyklomalina.cz) s uvedením čísla objednávky, čísla faktury, data nákupu a Vašeho čísla účtu.

Zboží, které jsme vám zaslali přepravcem a budete je zasílat zpět na naši adresu, musí být kompletní (včetně příslušenství a veškeré dokumentace) a ve stavu, v jakém jste jej převzali při dodávce. Zboží vždy dobře zabalte, aby nedošlo k jeho poškození či jinému znehodnocení během přepravy nebo poškození původních obalů.

Pokud bude zboží poškozené, nebo opotřebované, lze při vrácení zboží přihlédnout k jeho stavu. Vracená částka tedy bude záviset na množství opotřebení a poškození.

Jak vrátit zboží

Neposílejte zboží na dobírku. Zboží zašlete na adresu prodejny, která objednávku zprostředkovala. Částku Vám pak v co nejkratší lhůtě odešleme na Váš účet. 

Při zaslání zboží zpět na naši adresu přiložte ke zboží doklad o koupi, nebo kopii (v případě výměny za jinou velikost) a vyplněnou žádost o vrácení zboží.

Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.