Vozíky expedujeme po celé ČR zdarma!

Reklamace

Kontrola zboží

Zákazník je při převzetí povinen zkontrolovat dodané zboží, zda není viditelně poškozené nebo poničené. V případě poškození zásilky není zákazník povinen dodávku převzít, v tom případě musí neprodleně kontaktovat prodejce Cyklomalina.cz (tel. 724 020 135) o nepřevzetí zásilky.

Převzetí zboží a souhlas se záručními podmínkami stvrzuje zákazník podpisem prodejního dokladu nebo dodacího listu v případě, kdy je zásilka doručena smluvním přepravcem.

V případě, že zákazník zboží převezme, ale zjistí jakýkoliv nesrovnalosti, mezi fakturou a skutečně dodaným zbožím nebo se zásilkou fakturu neobdržel, je povinen neprodleně informovat Cyklomalina.cz o této skutečnosti. V případě, že tak neučiní, nebude jeho pozdější reklamace uznána.

Přijetí zboží na reklamaci

Na reklamaci bude přijato pouze kompletní zboží či daný díl s průvodní dokumentací dle telefonické nebo písemné dohody info@cyklomalina.cz s kontaktní osobou firmy Cyklomalina. Reklamace zboží zakoupeného v internetovém obchodě www.cyklomalina.cz může být uplatněna pouze na adrese dle fakturačních údajů.

Postup reklamace

  • Kontaktujte nás telefonicky nebo mailem (tel.: 724 020 135, mail: info@cyklomalina.cz)

  • Pokud chcete reklamovat zboží koupené v internetovém obchodě Cyklomalina.cz, pošlete nebo jiným způsobem doručte zboží spolu s kopií dokladu o koupi (fakturou) a podrobným popisem závady na adresu firmy.

  • Zboží je nutné zasílat v originálním obalu nebo vyhovujícím přepravním obalu, protože dodavatel neručí za případné mechanické poškození před přijetím zboží.

  • Dále je zákazník povinen předložit reklamované zboží vyčištěné, vysušené, zbavené všech nečistot a hygienicky nezávadné.

  • Prodejce je oprávněn odmítnout převzít k reklamačnímu řízení zboží, které nebude splňovat výše uvedené zásady obecné hygieny.

Vrácení zboží

Objednáváte-li jako soukromá osoba (tedy nikoliv na firmu), máte v souladu se zákonem č. 367/2000 možnost odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. U firem vzájemnou dohodou.

Pokud se k tomu rozhodnete, prosíme kontaktujte nás nejprve nejlépe telefonicky (724 020 135) nebo e-mailem (info@cyklomalina.cz) s uvedením čísla objednávky, čísla faktury, data nákupu a Vašeho čísla účtu.

Zboží, které jsme vám zaslali přepravcem a budete je zasílat zpět na naši adresu, musí být kompletní (včetně příslušenství a veškeré dokumentace) a ve stavu, v jakém jste jej převzali při dodávce. Zboží vždy dobře zabalte, aby nedošlo k jeho poškození či jinému znehodnocení během přepravy nebo poškození původních obalů.

Pokud bude zboží poškozené, nebo opotřebované, lze při vrácení zboží přihlédnout k jeho stavu. Vracená částka tedy bude záviset na množství opotřebení a poškození.

Jak vrátit zboží

Neposílejte zboží na dobírku. Zboží zašlete na adresu prodejny, která objednávku zprostředkovala. Částku Vám pak v co nejkratší lhůtě odešleme na Váš účet. 

Při zaslání zboží zpět na naši adresu přiložte ke zboží doklad o koupi, nebo kopii (v případě výměny za jinou velikost) a vyplněnou žádost o vrácení zboží.